Ökad kreditvärdighet med rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen, eller årsbokslutet, är det som tidigare kallades bokslutsrapport. Den är ett kvitto på att din redovisning håller hög kvalitet. Hos oss ansvarar Ewa Hägglund och Patrik Persson för dessa rapporter.

Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor, handelsbolag och koncerner. Kreditvärdigheten ökar för de företag som har rapport om årsredovisningen, visar undersökningar från kreditinstituten.

Patrik Persson, auktoriserad redovisningskonsult, berättar mer.

– Rapport om årsredovisningen är en granskning av bokslutet och årsredovisningen. Jag tror att vi behöver öka förståelsen för varför den är viktig. Den är frivillig, men vi rekommenderar att man har med den. Revisionsplikten, som gällde ganska många företag, avskaffades 2013. Utan revisor saknar man en kvalitetsstämpel på räkenskaperna. Därför fyller rapporten en viktig funktion som kvalitetssäkrare, men den ersätter inte en revisors granskning och revisionsberättelse, säger Patrik.

Patrik Persson, auktoriserad redovisningskonsult.

Endast en auktoriserad redovisningskonsult som följer den arbetsmetod som Svensk standard för redovisningsuppdrag (Rex) har beslutat om, kan upprätta rapporten. Den baseras på systematik och löpande rutiner som gör att det blir rätt från början, vilket sparar tid.

– De vanligaste misstagen som företag gör är fel registreringsdatum på räkenskapsåret, fel datumordning på underskrifter och ett vanligt

fel i årsredovisningen är uteblivna tilläggsupplysningar, så kallade noter, säger Patrik.

Han arbetar med redovisning från ax till limpa, så som löpande redovisning, bokslut, årsredovisning, bolagsdeklaration, samt deklaration för enskilda firmor och privatpersoner.

– Det bästa med mitt jobb är att jag får bidra till att öka våra kunders kompetens och att jag kan komplettera de årsredovisningar som lämnar vår byrå, så att våra kunder kan vara trygga med innehållet, säger Patrik.