Så här jobbar vi

Vi är en lagom liten redovisningsbyrå, med nära till både kollegor och kunder. Här får du träffa några av oss på ROI Redovisning.

Kontakt

Löneservice

Allt med löner – och mer därtill

Hur mycket lön en företagare bör ta ut beror på många saker. Annika Adolfsson och hennes kollegor på ROI tar hänsyn till hela bilden för varje enskild kund.

– Det är viktigt att se helheten för både företaget och företagaren, så att resultatet blir så bra som möjligt, säger hon.

Lön och utdelning. Semester och föräldraledighet. Nya regler och GDPR. Det är mycket att hålla reda på för företagare när det gäller lön. Annika Adolfsson och hennes kollegor tar ett helhetsgrepp på frågan för sina kunder.

– Vi gör förstås lönerna varje månad, men vi håller också koll på lönenivå i förhållande till utdelning och annat som påverkas av lönen, till exempel ersättningsnivåer hos Försäkringskassan, säger hon.

ROI tar också hand om att lämna uppgifter till Skatteverket, Fora och SCB, samt frågor om kollektivavtal för kunder som behöver det stödet.

– Det är också viktigt att ta hänsyn till kundens familjesituation, så att vi hittar de bästa lösningarna. Det är en service som vi vill ge, säger Annika.

Hon har också koll på vad som händer inom ekonomiområdet, med nya regler och rutiner. Under det senaste året har det dessutom varit mycket angående pandemin, till exempel frågor om korttidsstöd.

– När vi får syn på något som påverkar våra kunder tar vi kontakt med dem, för att vara proaktiva. Och vi finns alltid här för att svara på deras frågor, säger Annika.

Redovisning

Redovisning från a till ö

Det ska bli rätt och gå snabbt, med stöd och rådgivning nära till hands. Så kan man sammanfatta många företagares behov av redovisning.

– Hos oss på ROI har alla kunder en personlig handläggare och tillgång till ett effektivt digitalt redovisningssystem, säger Linda Krantz.

Linda Krantz och hennes kollegor hanterar hela redovisningskedjan för ROI:s kunder: löpande redovisning, bokslut, deklaration och årsredovisning. Byråns digitala arbetsflöde ger flera fördelar, för både företagare och redovisningsbyrå.

– Det underlättar mycket att vi har en gemensam plattform, att vi och kunderna ser samma saker. Då kan vi ha en bra dialog om materialet. Dessutom blir det rätt från början, säger Linda.

Det digitala arbetssättets få manuella moment gör att företagarna kan ägna mer tid åt sin verksamhet. För Linda frigör det tid för rådgivning.

– Jag vill finnas tillgänglig för mina kunder i det löpande arbetet, men också vara långsiktigt rådgivande. Att erbjuda mer kvalitet för pengarna, säger hon.

Några exempel är skattefrågor, rådgivning angående investeringar och att presentera alternativ inför bokslutet.

– Vi känner våra kunder, vilket gör att vi kan hitta de mest förmånliga lösningarna för just dem, säger hon.

Linda poängterar att även det digitala arbetssättet kan anpassas utifrån varje kunds unika behov. En del väljer en helhetslösning, medan det för andra räcker med enskilda delar.

– Alla har olika behov, så vi sätter ihop en individuell lösning för varje kund, säger hon.

Vill du få hjälp med din redovisning?