Kontrolluppgifterna ska vara inlämnade hos Skatteverket. FORA-rapportering.