Kontrolluppgifter inlämnade till Skatteverket. FORA-rapportering.