Moms december och fjärde kvartalet 2021. AGI januari.