Momsredovisning för december och fjärde kvartalet samt arbetsgivardeklaration för januari.