Bättre ekonomisk överblick med Mina sidor

Via Mina sidor har du alltid tillgång till dagsaktuell information om ditt företags ekonomi. Du får en tydlig överblick över hur en vanlig månad ser ut och hur mycket som behöver faktureras för att inte tappa i intäkter. Vill du jämföra med hur det såg ut vid samma tid föregående år kan du enkelt göra det – och mycket mer.

Med hjälp av Mina sidor får du ökad förståelse för hur din verksamhet mår och vad det är vi egentligen levererar till dig. Tillsammans kan vi lägga upp en budget som löpande stäms av för att följa om ditt företag når uppsatta mål. Vill du mäta specifika delar av din verksamhet kan vi skapa projektredovisning eller koppla vissa affärshändelser till särskilda kostnadsställen.

Mina sidor är också det perfekta verktyget vid styrelsemöten. Det ger styrelsemedlemmarna inblick i verksamheten och tillgång till en gemensam plats för bolagets administrativa dokument. Med Mina sidor är inget längre låst till en särskild dator eller en viss pärm, utan allt material finns tillgängligt för alla som behöver det, överallt.