Vi tar hand om er löpande bokföring

Behöver ert företag hjälp med löpande bokföring och har ni problem med att hålla koll på viktiga datum för skatter och moms? Gällande det senare så är ni långt ifrån ensamma. Att driva ett företag innebär att det huvudsakliga fokuset ligger på den kärnverksamhet man har. Det gör att man lätt kan glömma bort olika administrativa saker och därigenom också riskera ganska mycket. Vi är en redovisningsbyrå som kan göra skillnad för er. Låt oss sköta er löpande bokföring så att ni kan koncentrera er på det ni är bäst på.

Vad innebär löpande bokföring? Löpande bokföring innebär att man samlar alla affärshändelser och bokför dem i kronologisk ordning. Det innebär att alla försäljningar, alla kostnader och alla inbetalningar i verksamheten ska bokföras - och verifieras genom exempelvis kvitto, faktura eller en reseräkning.

Vi hjälper er med löpande redovisning

Detta gör att det kan vara svårt att hålla reda på och nästan oberoende av storleken på företaget så tenderar saker och ting att falla mellan stolarna. Därför är en extern partner för löpande bokföring och andra bokföringsmetoder något som gör skillnad. Vi sköter givetvis allt enligt god redovisningssed.

Vanliga frågor om löpande bokföring

Hur fungerar kontantmetoden? Har man som företag en nettoomsättning som når högst tre miljoner kronor så kan kontantmetoden användas. Det innebär att bokföringen av fakturor kan skjutas upp till dess att fakturorna är betalda; vilket konkret ger ett enda bokföringstillfälle per faktura.

Hur fungerar faktureringsmetoden? Denna modell är det vanligaste sättet vad gäller löpande bokföring. Det innebär att både inkommande och utgående fakturor förs in i bokföringen på antingen fakturadagen eller ankomstdagen. Samtidigt som fakturan bokförs så redovisas även momsen. När kundfordringen är betalt eller när man själv betalar exempelvis en leverantörsskuld så bokförs även detta som en specifik affärshändelse.

Läs om våra tjänster!