Övriga tjänster

Utöver redovisning och löneadmimistration erbjuder vi förändrings- och skatterådgivning samt utbildning inom våra expertområden. Vänd dig till oss för professionell konsultation angående företagande och skattefrågor.

Förändringsrådgivning

Vi erbjuder rådgivning vid företagsförvärv, bolagsärenden, myndighetsprocesser och andra förändringar i din verksamhet. 

Fråga oss om dina alternativ vid förändring i ditt företag!

Skatterådgivning

Med professionell skatterådgivning och skatteutredning betalar du alltid rätt skatt i rätt tid. Vi har specialister inom området och erbjuder personlig rådgivning för just din situation.

Vi utför skatteutredningar och processer gällande inkomstskatt, mervärdesskatt, f-skatt, sociala avgifter och källskatt.

Anlita oss när det gäller skattefrågor!

Utbildning

Vi anordnar utbildningar i företagsekonomi för både enskilda och grupper. Lär dig mer om ekonomin i ditt företag och få kontroll över verksamhetens finanser. Kunskaperna ger dig bättre koll och möjlighet att själv hantera grundläggande ekonomiska funktioner.

Kontakta oss så berättar vi mer!